PVC Fönster

Vi har allt i från fönster till skjutpartier i 2-3 glas i materialet PVC. Våra produkter håller de bästa kraven när det kommer till buller och U-Värde. Scrolla ner och inspireras av våra produkter.
Tillverkning

PVC tillverkas genom att man blandar klor och etylen. För att göra materialet formbart tillsätter man ofta en såkallad mjukgörare, ett ämne som påverkar molekylstrukturen och gör den mer flexibel. Mjukgöraren avdunstar över tiden med en lukt som många associerar med "ny plast", och PVC:n blir hårdare. I fönster används hård PVC som inte påverkas av temperaturväxlingar, solsken eller väta.

Hållbarhet

PVC är ett mycket tåligt och hållbart material som kan behålla sina egenskaper länge trots yttre påfrestningar i form av väder och vind. Både i laboratorietester och i verkliga installationer har PVC fönster visat sig hålla i över 25 år utan att missfärgas eller på andra andra sätt påverkas.

U-värde

U-värde är ett mått på hur mycket energi som en viss del av en byggnad släpper igenom i form av värme. Ett lågt U-värde visar att fönstret isolerarbra, ett högt U-värde visar att isoleringen är sämre. Generellt isolerar alla PVC fönster relativt bra, och risken för drag och kallras är mindre än för andra modeller.

Brandsäkerhet

När PVC brinner frigörs bland annat saltsyra och klorerade kolväten. Gaserna som bildas är mycket giftiga och kan även påverka eller i värsta fall till och med förstöra föremål som inte varit direkt utsatta för branden. Tester visar dock att PVC fönster har svårt för att brinna. Antändningspunkten för PVC 390ºC jämfört med 240ºC för trä, och materialet slutar brinna så snart värmekällan avlägsnats.

Användningsområden

PVC används inte bara i fönster. Det är en mångsidig plast som används i allt från sjukhusmaterial och barnleksaker till kläder och ventilationsrör. Fler saker i vår omgivning innehåller PVC än vi tror, och man behöver inte känna sig orolig för att använda materialet i sina fönster.

Tvåglas eller treglas?

Numera har både tvåglas- och treglaskassetter så låga U-värden att det egentligen inte spelar så stor roll vad man väljer. Bara om man vill ha extremt bra isolering bör man välja treglasalternativ. Däremot isolerar treglas bättre mot buller, så om man bor i närheten av en stor väg, järnväg eller flygplats kan det vara värt att undersöka hur bullernivåerna påverkas av respektive val. Tänk på att treglasfönster är betydligt tyngre än tvåglas och att detta kan påverka hur enkla fönstren blir att montera själv. I till exempel äldre sommarstugor kan också väggarna vara så svaga att de inte kan stötta upp ett stort treglasparti.